KRIG OCH TRAUMA

FÖR DIG SOM ÄR I KRIS OCH SÖKER HJÄLP I SVERIGEDe flesta som upplever något traumatiskt kommer inte alltid behöva stöd. Ett normalt förlopp är att de svåra känslorna ändå lindras i hyfsad närtid. Vissa får ett något längre förlopp och ytterligare några kan behöva psykologisk behandling. Att få möjlighet att sätta ord på sina känslor och det man har varit med om kan kännas skönt och stärkande.


VAD ÄR EN KRIS?

En kris är en reaktion på en svår situation eller förändring då ditt vanliga sätt att hantera
svårigheter inte längre räcker till. En kris går alltid över, även om det kan ta tid. Ofta kan du
behöva stöd eller hjälp att bearbeta dina upplevelser för att börja må bättre igen.


Du kan ha varit med om våldsamma, kränkande eller chockartade händelser. Du kan till exempel
ha känt dig hotad till livet eller blivit vittne till mycket skrämmande händelser. Det kan leda till att
det finns kvar minnen och känslor som gör att vardagen blir påverkad. Den sortens svårigheter
kallas för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det finns behandling som hjälper mot PTSD.


EXEMPEL PÅ HUR EN KRIS KAN PÅVERKA DIG


 • Du kan oroa dig för framtiden, känna dig förtvivlad, ensam, rädd eller hjälplös.
 • Du kan ha känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet.
 • Du kan vara väldigt trött, nedstämd eller få ångest.
 • Du kan ha svårt att koncentrera dig på vardagliga sysslor.
 • Dina känslor kan växla snabbt. Du kan vara glad en stund och sedan plötsligt bli ledsen,
  uppgiven eller irriterad.
 • Du kan ha svårt att sova, eller sover kanske mycket.
 • Du kan äta mer eller mindre än du brukar.
 • Du kan söka tröst i sådant som får dig att glömma det som känns jobbigt för en stund,
  som till exempel att dricka mer alkohol.


VAD HÄNDER UNDER EN KRIS?


Det går inte att säga hur länge du kommer att vara i kris. Det är olika för olika personer, och
beror på vad krisen handlar om. Men förr eller senare går den över.


ANDRAS REAKTIONER PÅVERKAR


Det finns många saker som kan påverka hur du reagerar i en kris. En sak är hur personer i din
omgivning reagerar. Du kan få svårare att hantera krisen om andra inte förstår hur allvarligt du
upplever situationen. Du kan känna skuld eller skam inför dig själv och andra. Då kan det bli
svårare att bearbeta det du varit med om. 
Ofta är det skönt när din omgivning bekräftar det du känner. Då blir det lättare att prata om det
du upplever. Ibland kan det kännas tvärtom, att din oro förstärks av att andra också är oroliga.
Då kan det hjälpa att berätta för andra att du känner så.


VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MÅ BÄTTRE?


Ofta är det viktigt att kunna prata om det som hänt. Det kan kännas svårt och jobbigt att berätta,
men efteråt kan du känna dig lättad. Prata med någon du känner eller kontakta en stödlinje.


HITTA SAKER SOM GER LUGN OCH KRAFT


När du är i kris behöver du ha stunder när du tänker på andra saker än det som känns jobbigt.
Samtidigt kan det vara svårt att tänka på något annat. Det kan till exempel vara svårt att motivera
sig till enkla saker som att ta en promenad. Men sådana vardagliga saker kan göra att du så
småningom mår bättre.


HITTA SAKER SOM DU TYCKER OM


Det är bra att försöka hitta situationer när du mår bra och tillåta dig själv att vara kvar där under
en tid. Det kan till exempel vara att spela eller lyssna på musik. Det kan också vara att måla,
skriva eller vara ute i naturen. Försök hitta något som du tycker om att göra.
Många gånger gäller det att ha tålamod med sig själv. Ge dig själv den tid du behöver för att hitta
ny kraft.


FÖRSÖK ATT HITTA BRA VANOR OCH RUTINER


Det finns några grundläggande saker som kan hjälpa dig att må bättre. Här kommer några förslag:

 • Försök att sova tillräckligt.
 • Ät så regelbundet du kan.
 • Rör på dig, helst varje dag.
 • Hitta lugn genom att till exempel lyssna på musik, vara i naturen eller
  träna avslappning och  mindfulness .
 • Håll kontakt med människor som får dig att må bra.
 • Sänk kraven på dig själv och försök att undvika stress.


DROGER FÅR DIG ATT MÅ SÄMRE


Det är aldrig en bra lösning att hantera en kris genom att använda narkotika eller dricka alkohol.
Även om det kan kännas bra i stunden kan du må sämre med tiden. Det finns hjälp att få om du
eller någon du känner har problem med narkotika eller alkohol.


NÄR OCH VAR SKA JAG SÖKA VÅRD?


Kontakta en vårdcentral om du behöver mer stöd, till exempel om du tror att du har fått
en depression, har posttraumatisk stress som vid  PTSD  eller om dina besvär på något annat sätt
gör att du har svårt att fungera i din vardag.


Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.
Religiösa samfund är vana att hjälpa till vid kriser. En del har också sorgegrupper som du kan
delta i. Du behöver inte vara troende för att delta.


OM DET ÄR BRÅTTOM


Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår mycket dåligt eller om
du har tankar eller planer på att ta ditt liv.


DU KAN VÄXLA MELLAN ATT SE FRAMÅT OCH SE BAKÅT


Det finns olika sätt att beskriva hur det känns att gå igenom en kris. Ett sätt att beskriva det är att
den som är i kris växlar fram och tillbaka mellan två lägen. Det ena läget kännetecknas av
händelsen som ledde till krisen och det andra läget kännetecknas av livet efter krisen.
Att växla fram och tillbaka mellan olika lägen innebär att du ena stunden kan tänka och känna
väldigt starkt. Du har svårt att hantera det som gjorde att du är i kris. I nästa stund kan du tänka,
känna och göra saker som inte har med krisen att göra. Du kan ta tag i saker som du vill eller
behöver göra för att skapa en tillvaro som fungerar.


Stunderna du ser framåt blir längre med tiden. Ibland kan du växla mellan lägena på bara några minuter. Andra gånger kan du vara längre i ett läge, kanske timmar, dagar eller veckor. En dag kommer du att märka att du fokuserar mer och mer på din nya tillvaro. Det kan hända att det som utlöste krisen känns starkt igen. Det betyder inte att allt börjar om från början. Det som gjorde att du hamnade i en kris kan göra sig påmint olika starkt och vid olika tillfällen genom hela livet. Du lär dig att leva med det.


KRISEN KAN ÄNDRA DIN SYN PÅ LIVET


När man är inne i en kris är det lätt att katastroftänka om framtiden och tänka att det inte blir sig likt. Att fastna i sådana tankar för mycket leder inte någonvart just nu, utan det rekommenderas att försöka bryta dem genom att distrahera sig eller att hitta någon att problemlösa med. Det vi vet som händer på längre sikt är att många hittar sätt att få ett bra liv ändå. Livet blir sig inte likt men till slut hittar man ett sätt att orientera sig framåt. Om man då skulle stöta på bekymmer finns det professionell hjälp att få