VOLONTÄRER

SJÄLVOMSORG - HUR GÖR MAN?


I kristider är det viktigt att visa medkänsla och omtanke om andra. Det är lika viktigt att komma ihåg att visa omtanke om sig själv.

ATT VARA EN MEDMÄNNISKA


Du kan göra mycket utan att behöva ha utbildning inom ett vårdyrke eller ha psykologisk legitimation.