Tips till dig som kommer i kontakt med personer på flykt

Hur ska jag prata med mina gäster från Ukraina - Klicka här


Svenska för nyanlända - Klicka här


Stöd i arbetet för psykisk hälsa


Stödlista: psykisk hälsa i kristid - Klicka här


Översatt stödmaterial och skattningsskalor för screening och bedömning, samling av relevant forskning och aktuella studier - Klicka här 


Praktiska tips och metoder i krissituationer - Klicka här


Lagstiftning som styr legitimerade psykoterapeuters arbete 

- Klicka här