ATT VARA MEDMÄNNISKA

ATT VARA MEDMÄNNISKA


Du kan göra mycket utan att behöva ha utbildning inom ett vårdyrke eller ha psykologisk legitimation.


Att hjälpa någon kan innebära att stödja en människa genom att lyssna, låta denne berätta om sina upplevelser, bjuda in till social gemenskap eller hjälpas åt att dela och hitta information som rör praktiska aspekter i ett samhälle.