OM OSS

Psykologer för Ukraina är ett ideellt nätverk bestående av legitimerade psykologer och psykolog-studenter som genomfört minst halva sin utbildning på psykologprogrammet.

Syftet med nätverket är att bidra med stöd till de som direkt drabbats av kriget i Ukraina, deras anhöriga samt människor som arbetar ideellt med att hjälpa denna grupp.

Initiativtagare till nätverket är leg. psykologer Jelena och Helena.

Jelena
leg. psykolog

Helena
leg. psykolog