PRIVATPERSONER

HUR SÖKER MAN VÅRD?


Ditt mående och psykiska hälsa är viktig. Via 1177 kan du få hjälp att komma i kontakt med en vårdgivare.  VI FINNS HÄR FÖR DIG


Vi finns här för dig som vill få stöd i att hantera den kris som krig och flykt kan medföra. 

KRIG OCH TRAUMA


En kris är en reaktion på en svår situation eller förändring då ditt vanliga sätt att hantera
svårigheter inte längre räcker till. 

BARN PÅVERKAS


Du kan hjälpa till att bevara trygga och välkända vardagsrutiner om den som är i kris har eller är
ett barn.