BARNS REAKTIONER

BARN PÅVERKAS 


Du kan hjälpa till att bevara trygga och välkända vardagsrutiner om den som är i kris har eller är
ett barn. Det kan vara att följa med barnet till någon aktivitet eller hjälpa till med läxor.
Barn som har en närstående som är i kris påverkas. 


Det är inte ovanligt att barnet tar ett stort ansvar. Barnet kan känna sig trött, bli passiv, aggressiv eller bråkig och kan behöva stöd genom att någon annan vuxen tar ett större ansvar för situationen i hemmet.