HJÄLP

VI FINNS HÄR FÖR DIG


Ditt mående och psykiska hälsa är viktig. Vi finns här för dig som vill få stöd i att hantera den kris som krig och flykt kan medföra. 


Via detta nätverk kan du få hjälp att komma i kontakt med psykologer både digitalt, via telefon och på mottagningar runt om i Sverige. Ett samtal kan handla om att sätta ord på det du varit med om, få stöd i att vara förälder på flykt, hitta strategier för att hantera oro, ensamhet, förändring eller något annat som kan hjälpa dig att stå ut i den situation som du befinner dig i. 


Du kan också få hjälp att komma i kontakt med privatpersoner som vill stödja dig genom att erbjuda gemenskap och praktiskt stöd. 


Alla kontakter sker i första hand på engelska men vi jobbar på att utöka med professionella som även talar ukrainska och ryska.