Barns reaktioner


Informationsblad riktad till vuxna som tar hand om barn efter flykt. (finns på svenska, ryska, ukrainska) - Klicka här


App för barn med stark stress och oro (finns på ukrainska) - Klicka härOm kris

Vårdguidens beskrivning av kris och oro - Klicka här

Kontakt med vården

 

Vårdguiden (1177) - Klicka här 

Psykolog online - Klicka här